•  excado.info@gmail.com
  •  Hotline: 0913219627
  •  Hotline: 098 999 9992
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Cho Thuê

Chọn loại máy

Tất cả

Cho Thuê

Mô tả
Cho thuê búa rung điện 45-60kW
Mô tả
Cho thuê búa rung điện 45-60kW
Mô tả
Cho thuê búa rung điện 45-60kW
Mô tả
Cho thuê búa diesel K35 trong tình trạng hoạt động tốt, hàng có tại Excado Vietnam, khu CN Ninh Hiệp, Hà Nội
Mô tả
Cho thuê búa diesel K35 trong tình trạng hoạt động tốt, hàng có tại Excado Vietnam, khu CN Ninh Hiệp, Hà Nội