•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Liên hệ
Bản đồ & Thông tin liên hệ
 CÔNG TY TNHH EXCADO VIỆT NAM

Bãi số 1: Km 9,5 Phú Thụy, Gia lâm, Hà Nội
Bãi số 2: Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Hà Nội

Phone: 04 3 678 2177 | Fax: 04 3678 2155
Email: excado@gmail.com