•  excado.info@gmail.com
  •  Hotline: 0913219627
  •  Hotline: 098 999 9992
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Máy xây dựng

Chọn loại máy

Tất cả

Máy xây dựng

Mô tả
Bán máy xúc Komatsu PC128UU-2 động cơ S4D012
Mô tả
Bán máy xúc Komatsu PC128UU-2 động cơ S4D012
Mô tả
Máy trong tình trạng hoạt động tốt, về Hải Phòng 3/2018
Mô tả
Máy trong tình trạng hoạt động tốt, về Hải Phòng 3/2018
Mô tả
Bán máy Kobeco SK30SR-2, cần cứng, máy còn mới.