•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Máy xây dựng

Chọn loại máy

Tất cả

Máy xây dựng

Mô tả
Công ty TNHH Excado Việt Nam bán xúc đào mini Komatsu PC30UU-3. Chi tiết quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.
Mô tả
Công ty TNHH Excado Việt Nam bán xúc đào mini Komatsu PC30UU-3. Chi tiết quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.
Mô tả
Công ty TNHH Excado Việt Nam bán xúc đào mini Komatsu PC38UU-3. Chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô tả
Công ty TNHH Excado Việt Nam bán xúc đào mini Komatsu PC38UU-3. Chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô tả
Công ty TNHH Excado Việt Nam bán xúc đào mini Komatsu PC50UU-2. Chi tiết quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi.