•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Quote Me
  • Cho thuê các búa đóng diesel 3.5 - 6.2 tấn
  • K35 - M63
  • Nhật Bản
Mô tả
Excado Vietnam cho thuê các búa đóng diesel 3.5 - 6.2 tấn