•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Quote Me
  • Cho thuê cẩu bánh xích Sumitomo LS238RH5
  • Sumitomo LS238RH5
  • LC2380081
  • 1993
  • XXXX
  • Bánh xích
  • Nhật Bản
Mô tả
Cho thuê cẩu bánh xích Sumitomo LS238RH5
Sức nâng thiết kế: 100 tấn
Chiều dài cần chính: 61m
Chiều cao cần tháp: TW: 48.768m + 44.196m