•  excado.info@gmail.com
  •  Hotline: 0913219627
  •  Hotline: 098 999 9992
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Quote Me
  • Hitachi KH500 100 tan
  • Hitachi KH500
  • 254-0290
  • 1994
  • Japan
Mô tả
Hitachi KH500