•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Quote Me
  • Can cau IHI CCH800
  • IHI CCH800
  • 2882
  • 1996
  • 80 tan
  • Banh xich
  • Japan
Mô tả