•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Quote Me
  • Drill Hitachi KH180D
  • Hitachi KH180D
  • 242-1370
  • 7-1991
  • Khoan coc nhoi
  • Banh xich
  • Japan
Mô tả