•  excado.info@gmail.com
  •  Hotline: 0913219627
  •  Hotline: 098 999 9992
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Quote Me
  • Bán xúc lật Hitachi LX70
  • Hitachi LX70
  • 41C-xxxx
  • 1992
  • 8,000
  • Lốp
  • Nhật bản
Mô tả
Bán xúc lật Hitachi LX70