•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Quote Me
  • Bán xúc lật Hitachi LX70
  • LX70-7
  • 0013x
  • 2008
Mô tả
Bán xúc lật Hitachi LX70, 1.4m3, ca-bin điều hoa