•  excado.info@gmail.com
  •  Hotline: 0913219627
  •  Hotline: 098 999 9992
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Xe Xúc lật

Chọn loại máy

Tất cả

Xe Xúc lật

Mô tả
Mô tả
Xúc lật TCM L13, chất lượng còn rất mới
Mô tả
Bán máy Xúc lật Hitachi ZW140 còn rất mới.
Về Hải Phòng 4/2018
Mô tả
Máy trong tình trạng hoạt động tốt, về Hải Phòng 3/2018
Mô tả
Bán máy Xúc lật Hitachi LX110, chất lượng hoạt động rất tốt, về Hà Nội 12/2017.
Chúng tôi nhận đổi máy xúc lật Nhật và Trung Quốc quí khách...