•  excado.info@gmail.com
  •  Hotline: 0913219627
  •  Hotline: 098 999 9992
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Xe Xúc lật
Tên Mẫu mã Số serial Năm Số giờ hd Bánh / Lốp Xuất xứ
Bán xúc lật Hitachi LX70 Hitachi LX70 41C-xxxx 1992 8,000 Lốp Nhật bản
Mô tả
Bán xúc lật Hitachi LX70