•  excado@gmail.com
  •  Hotline: 098 999 9992
  •  Cho thuê cẩu: 09032 86796
ĐỊA CHỈ KHO BÃI: KM9.5 PHÚ THỤY, GIA LÂM, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Xe Xúc lật
Tên Mẫu mã Số serial Năm Số giờ hd Bánh / Lốp Xuất xứ
Bán xúc lật Hitachi LX70 LX70-7 0013x 2008
Mô tả
Bán xúc lật Hitachi LX70, 1.4m3, ca-bin điều hoa