MÁY XÚC ĐÀO

MÁY XÚC ĐÀO MINI

Được xếp hạng 5.00 5 sao

MÁY XÚC LẬT

CHO THUÊ CẦN CẨU - KHOAN NHỒI

Cho thuê cần cẩu - khoan nhồi

Cần cẩu bánh xích SUMITOMO LS238

Cho thuê cần cẩu - khoan nhồi

Cần cẩu bánh xích HITACHI KH180-3

Cho thuê cần cẩu - khoan nhồi

Máy khoan cọc nhồi HITACHI KH125D-3

Cho thuê cần cẩu - khoan nhồi

Cần cẩu bánh xích KH125-3

Cho thuê cần cẩu - khoan nhồi

Cần cẩu bánh xích KH100D

CHO THUÊ MÁY ĐÓNG CỌC

Cho thuê máy đóng cọc

Máy đóng cọc NIPPON DH608

Cho thuê máy đóng cọc

Máy đóng cọc HITACHI PD100

Cho thuê máy đóng cọc

Máy đóng cọc HITACHI PD90